Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor

Hasiči.png

                        Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť, Pane dajže mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,

ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože  povolaný som,

pred ohňom chránim svojich , blížneho, jeho dom.

Ak  z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím,

požehnaj, Pane mojej rodine a láskavou rukou chráň im,

čo pri plnení poslania som dal iným.

Amen

 

Založenie DHZ v obci malo v minulosti mimoriadny význam, pretože jej poslaním bolo ochraňovať životy a zdravie občanov, ako aj ich majetok pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Dobrovoľná účasť jej členov na plnení týchto úloh zostáva aj v súčasnom období naďalej významnou a čestnou činnosťou v záujme spoločnosti a v prospech našej obce.

 

História

Dobrovoľný hasičský zbor v Podhradí  podľa zachovalej matriky a podľa dokumentov Okresnej hasičskej jednoty vznikol dňa 29. júna 1924. Iniciátorom a zakladateľom DHZ bol vtedajší riaditeľ školy Koloman Šuchter. Na čele požiarneho zboru stál veliteľ Gašpar Tadial a ďalší členovia zboru boli Štefan Vida – námestník veliteľa, Ján Michalovič – tajomník, Valent Michalovič – pokladník, Martin Daňo – strojník, členovia Valent Vida, Valent Bobok, Michal Bakus, Gregor Michalovič, Valent Bobok, Ján Šnirc, Ondrej Šnirc, Pavol Michalovič, Štefan Harmanovský, Ján Michalovič, Jozef Bobok, Ondrej Dudáš, Ján Zaťko, Juraj Harmanovský a ďalší.                                                               

Zbor mal organizovaný jeden samaritánsky – zdravotnícky oddiel v počte troch členov, ktorého členmi boli Valent Michalovič, Ondrej Dudáš a Zuzana Ďurinová. Pri zakladaní mal zbor celkom 19 členov. Takto organizačne postavený hasičský zbor zabezpečoval v obci ochranu materiálnych hodnôt pred požiarmi jednou dvojkolesovou ručnou striekačkou značky Omámia, ktorej výrobcom bola firma z Budapešti. Hodnota požiarnej striekačky v tej dobe bola 500 korún. K vybaveniu hasičského zboru patrilo aj 100 bežných metrov hadíc, neskôr bolo dodaných ďalších 15 metrov ako aj šróbenie a 8 metrov savíc. Požiarny zbor ďalej vlastnil jeden vozový lampáš, jedny sanitné nosítka a 20 kusov kožených čiapok, ktoré zbor dostal  od Okresnej hasičskej jednoty.

Dňa 30.12.1931 pre vybavenie požiarneho zboru bola zakúpená látka na ušitie 19 ks blúz, ktoré zhotovil krajčír Štefan Beláň v Malej Lehote. V tom istom mesiaci dostal zbor 3 ks kožených opaskov, 16 plátenných opaskov a jednu sekerku.

Celková hodnota inventáru, ktorý vlastnil požiarny zbor v roku 1930 bola 3740 korún.

Obec Podhradie vybudovala pre uskladnenie striekačky a materiálu hasičskú zbrojnicu, ktorá bola postavená na Gregoreje ulici poniže kríža, pred vchodom do dvora rodinného domu Michala Šnirca. Bola postavená z dreva, na kamennom základe a pokrytá eternitom. Táto slúžila pre uvedené účely až do postavenia kultúrneho domu, kde bola pre tento účel zariadená nová požiarna zbrojnica. Požiarne náradie bolo presťahované do nového priestoru a stará zbrojnica v zostatkovej hodnote 300 korún bola zbúraná.

V tomto období zbor hasičov zasahoval na 8 požiaroch v obci a v 5 prípadoch v susedných obciach.                                                                                                                                 

Z dostupných materiálov z roku 1934 sa uvádza, že predsedom DHZ bol Jozef Bobok, veliteľom Pavol Michalovič.

19. mája 1939 DHZ a Rada obce zakúpili motorovú striekačku typu DS 12 za 27 400 korún. Nakoľko obec mala len 13 000 korún, so zaplatením zvyšnej sumy pomáhali všetci obyvatelia obce tým, že zaplatili jednorazový poplatok vo výške 2 koruny za bežný meter každej obytnej a neobytnej stavby.

V roku 1942 bol najväčší požiar v obci, pričom horela celá Zaťkeje ulica až po Dudášov.

Údaje o činnosti hasičského zboru počas 2. svetovej vojny až do roku 1943 sa nezachovali.

V roku 1943 sa konalo Valné zhromaždenie hasičského zboru. DHZ mal 19 členov, ktorí sa pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci zúčastňovali školenia a výcviku.

V roku 1953 malo DHZ  družstvo mužov v zložení Jozef Bobok (Dražeje), Jozef Bobok (Šovceje), Ondrej Bobok, Jozef Bakus, Štefan Bakus, Pavel Bobok, Ľudovít Michalovič, Ján Duda a Štefan Michalovič (Demitreje)-strojník.

Prelomom v činnosti zboru bol rok 1955, kedy bolo vytvorené žiacke družstvo v zložení Emil Bobok (Kostolníkeje), Július Šnirc, Jozef Bobok, Emil Chovanec, Štefan Harmanovský, Anton Harmanovský, Štefan Martinka, Ján Bobok a Viliam Michalovič, ktoré sa v okresnej súťaži umiestnilo na 1. mieste a na krajskej súťaži v Nitre obsadilo 6. miesto. Vytvorené bolo aj družstvo žien, ktoré tvorili Žofia Boboková, Marta Michalovičová, Brigita Kobesová, Božena Tadialová, Anna Harmanovská, Anna Chalmovská, Blažena Boboková a Katarína Harmanovská. Toto ženské družstvo sa zúčastňovalo okresných súťaží s dobrými výsledkami. Predsedom DHZ v tomto čase bol Jozef Michalovič (Prostredný) a veliteľom Jozef Michalovič.

Technické vybavenie DHZ bolo doplnené v roku 1957 o novú motorovú striekačku DS 16, ktorá slúžila hasičskému zboru 33 rokov. Túto striekačku nám zabezpečil Štefan Tadial, ktorý pracoval na Krajskom národnom výbore v Nitre.

V roku 1957 bol obrovský požiar – horela Englišova hora, pri požiari pomáhal aj novozaložený vojenský útvar v Laskári.

V roku 1963, kedy bol veliteľom Jozef Bobok (Dražeje) a predsedom Ján  Michalovič (č.d.1 v tom čase)  sa hasičský zbor rozšíril až na 44 členov, ktorých zásluhou vznikla aj  dychová hudba. Zakladajúcimi členmi a hlavnými organizátormi dychovky boli Stanislav Šnirc, Jozef Michalovič a Valent Bobok. Dychovka mala 13 členov. Učiteľom, ktorý vykonával nácvik hudby bol pán Jozef Ťapuška z Novák.

Zásahová činnosť v roku 1963 a 1964 bola zaznamenaná pri požiaroch u Jozefa Ľachkého , u Jána Michaloviča a bratov Jozefa a Gregora Michaloviča, kde zbor zasahoval aj za pomoci hasičov z Lehoty pod Vtáčnikom.

V 70-rokoch nastalo zníženie počtu členskej základne, čo bolo spôsobené odsťahovaním obyvateľov z dôvodu poddolovania a zosuvu pôdy v obci.

V roku 1978 nastúpil do funkcie predsedu DHZ Štefan Harmanovský a veliteľom bol Miroslav Ľachký.

V 80- rokoch sa členská základňa ustálila na 32 až 38 členov. V tomto období sa zúčastňovali okresných súťaží, na ktorých sa umiestňovali nasledovne: v roku 1980 v Sebedraží - 12. miesto, v roku 1984 v Bystričanoch - 6. miesto, v roku 1985 v Opatovciach nad Nitrou - 9. miesto a v roku 1986 v Lehote pod Vtáčnikom - 14. miesto.

V 90. rokoch zaznamenal DHZ stagnáciu.

V roku 1992 Okresný výbor DHZ v spolupráci s našim zborom zorganizoval námetové inštrukčno-metodické cvičenie.

Obnova strojového parku sa uskutočnila v roku 1990, kedy nám bola pridelená motorová striekačka PS12, ktorú náš zbor vlastní a využíva dodnes.

Súčasnosť

Novú etapu našej činnosti sme zahájili vytvorením nového výboru. Na vlastnú žiadosť odstúpil na VČS v marci 2013 z funkcie predsedu DHZ pán Štefan Harmanovský, ktorému zástupca OV DPO v Prievidzi p. Milan Turčan odovzdal vyznamenanie za dlhoročnú aktívnu činnosť.                                   

         DHZ1.jpg                                              DHZ2.jpg

                                              

Od marca 2013 pracuje nový výbor v zložení: predseda Miroslav Ľachký, veliteľ Miloš Fojtík, tajomník Dušan Bobok, strojník Tibor Michalovič, preventivár Marián Bakus a pokladník Vierka Bakusová.Vsúčasnosti má DHZ  27 členov.

V roku 2013 a 2014 sme dostali finančnú dotáciu z Ministerstva vnútra SR, ktorá sa použila na nákup pracovných odevov a nového vybavenia. Finančný príspevok sme dostali aj od obecného úradu v našej obci a urbárskej pozemkovej spoločnosti na nákup 6 kusov nových vychádzkových rovnošiat.

Oslavy a slávnostné zasadnutie DHZ na počesť 90. výročia jeho založenia sa konali 26.júla 2014. Členovia výboru boli najprv pred  sv. omšou, ktorá začala o 16,00 hod. položiť kytice kvetov na miestnom cintoríne zakladajúcim členom DHZ. O 17,00 hod. sa konalo slávnostné valné zhromaždenie v kultúrnom dome, na ktorom boli pozvaní hostia – starostka obce Ružena Boboková, Milan Turčan za OV DPO v Prievidzi, Jozef Mendel a Vladimír Stupka za DHZ II. Malá Lehota a ďalších cca 65 prítomných. Zhromaždenie viedol veliteľ DHZ Miloš Fojtík, správu prečítal predseda DHZ Miroslav Ľachký. Viacero členov bolo ocenených medailou OV DPO a povýšených do vyšších hasičských hodností. V priateľskom posedení, doplneným kultúrnym vystúpením a hudbou, zotrvali prítomní do neskorých hodín.

Naši členovia sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí v obci, napr. stavanie mája a vatry, organizovania MDD, Mikuláša a fašiangov.

Každú jar zasahujú pri likvidácii požiarov trávnatých a lesných porastov v okolí obce.

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ján BORKO: 0903 681 361
Tomáš MASARIK - TOMFEK: 0949 622 353

webygroup

Úvodná stránka