Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka obce

Mgr. Eva Barčinová

Adresa: Kováčová 378/4, Lehota pod Vtáčnikom

email: eva.barcinova@azet.sk

Hlavná kontrolórka bola zvolená na funkčné obdobie 2017 - 2022.

 

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

  • Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola dodržiavania VZN vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce....
  • Okrem samotnej kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Svoju činnosť plánuje podľa plánu prerokovaného v obecnom zastupiteľstve, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to obecné zastupiteľstvo požiada. O výsledkoch kontroly predkladá správy priamo obecnému zastupiteľstvu. 
  • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach obecných komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 


 
 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ján BORKO: 0903 681 361
Tomáš MASARIK - TOMFEK: 0949 622 353

webygroup

Úvodná stránka