Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oslavy prvej písomnej zmienky 1352- 2017

             Podhradie oslavuje 665. výročie prvej písomnej zmienky
Historickou dominantou dediny je hrad Sivý Kameň.
       Z histórie obce
Obec leží na severozápadnom úpätí pohoria Vtáčnik. Je najvyššie položenou obcou na hornej Nitre. Jedinečnou zaujímavosťou, ojedinelou v okrese Prievidza, je hrad Sivý Kameň zo 14. storočia.
V minulosti to bol kráľovský hrad a pre svoju výhodnú polohu mal obranný význam. Názov dostal podľa sivej farby kameňa, z ktorého bol postavený. Z listiny z roku 1352 sa dozvedáme, že správou  hradu bol poverený bán Gilet a jeho synovia, ktorí užívali titul „castellany de Bajmocz et Kesseloko“
a spravovali obidve hradné panstvá. V roku 1434 kráľ Žigmund daroval hrad Gregorovi Majthényimu
a jeho dedičom. Patrili k nemu poddanské dediny Podhradie, Sebedražie, Nováky, Horná Ves, Veľká Lehota, Malá Lehota, Bystričany a Čereňany. Požiar v roku 1524 značne hrad poškodil, začiatkom 40. rokov 16. storočia ho prepadli lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanický pod zámienkou, že obhajujú nároky Jána Zápoľského na uhorský trón. Hrad sa im však nepodarilo dobyť, a tak vydrancovali a vypálili poddanské dediny v okolí. Začiatok 17. storočia sa niesol              v znamení biedy a ťažkostí spôsobených tureckotatárskymi nájazdmi, preto tento nápor už hrad nevydržal. Prvé desaťročie 18. storočia prinieslo hradu ďalšie útrapy v podobe Rákocziho vojenských útokov, počas ktorých boli vyplienené aj zvyšky hradu. Tak sa z niekdajšieho hrdého
centra panstva stávala postupne ruina a hrad pustol. V štátnom zozname kultúrnych pamiatok je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka. Aj napriek jeho podobe sa teší záujmu návštevníkov pre pekný výhľad na Bojnický zámok a do širokého okolia.

Život obyvateľov a celej obce bol značne ovplyvnený banskou činnosťou v 80. rokoch minulého storočia. Postupne nastával úbytok obyvateľstva, lebo približne 60 rodinných domov bolo asanovaných a z počtu 902 obyvateľov v roku 1970 sa jeho stav znižoval až na 312 obyvateľov v súčasnosti. Pre nestabilitu terénu bol v obci stavebný uzáver a obyvatelia sa sťahovali do okolitých
obcí a miest. Po zrušení stavebného uzáveru v roku 2003 sa začala obec rozvíjať a modernizovať. Občania si opravovali poškodené domy na rekreačné chalupy a postupne pribudli i nové rodinné domy.
Obec začala ožívať.  ej vedenie sa snažilo zveľaďovať verejné budovy a priestory – najprv to
bol miestny cintorín, kde boli vybudované chodníky, nové oplotenie a obnovená budova na odkladanie náradia, tzv. „márnica“. Budova obecného úradu dostávala postupne nový šat od              výmeny krytiny, cez obnovenie fasády, po výmenu okien, pribudol tiež nový chodník a zeleň v jej okolí.
Najviac chýbal v obci Dom smútku pre dôstojné rozlúčky s občanmi, ktorý sa podarilo vybudovať a slávnostne odovzdať do užívania za sedem mesiacov v r. 2009 vďaka pochopeniu a priamej pomoci občanov. Obnovený bol pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne, ktorý sa nachádza v obci a všetkých veľmi potešil úspešne zrealizovaný projekt z európskych štrukturálnych fondov na celkovú obnovu kultúrneho domu. Tento kultúrny stánok je zmodernizovaný a esteticky pôsobivý. V priestoroch prvej obecnej školy, postavenej v roku 1855 z kameňa /predchodkyne drevenej z roku 1816/, vznikla oddychová zóna s malým detským ihriskom a tiež parkovacie plochy. Školu musela obec v roku  2011 asanovať pre jej dezolátny stav a kvôli bezpečnosti občanov. Za ostatných 14 rokov sa  podarilo vyasfaltovať päť miestnych komunikácií, ktoré boli najviac poškodené a najviac si žiadali  celkovú opravu. Pýchou obce je kostol sv. Margity, ktorý bol vplyvom banskej činnosti z 20. stor.          v zlom technickom stave, ale v r.2014 dostal jeho interiér a exteriér novú podobu. Veľká oprava si  vyžiadala značnú finančnú podporu správcu farnosti, obce, známych a neznámych darcov z obce i okolia. V r.2016 bol kostol zapísaný do zoznamu NKP. Od r.2013 sa obec začala venovať obnove hradu Sivý Kameň a to získaním dotácií z MK SR na obnovu národných kultúrnych pamiatok.  Vykonaný bol najprv archeologický výskum, pri ktorom boli objavené zaujímavé nálezy, napr. kachlice, kovový strmienok, ostroha a pod. Pokračovalo sa postupným zastabilizovaním hradných pilierov ich domurovaním, vykonala sa aj celková úprava okolia hradu. Aj v súčasnosti obnova  hradu ďalej pokračuje, aby sa stal nielen zaujímavejším, ale hlavne bezpečnejším miestom  histórie pre občanov a jeho návštevníkov.

            Súčasnosť obce

V erbe Podhradia je sv. Margita so zlatou korunou na hlave. V pravej ruke drží zelenú palmovú ratolesť a v ľavej ruke má prikovaného draka. Nad ratolesťou sa vznáša ružička. Vlajku obce tvorí  šesť pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi. Najstaršou stavbou je kostol sv. Margity z r.1806 /obnovený v r.2014/, pri ktorom sa nachádza kamenná kaplnka Panny Márie Lurdskej, postavená podhradskými kamenármi a vysvätená v  r.2004. Oproti kostolu je obnovený pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne, postavený v r. 1953. Druhý pamätník, postavený v r. 1969 na pamiatku padlým v SNP, sa nachádza na miestnom cintoríne. V blízkosti cintorínov bol za výdatnej pomoci občanov vybudovaný a slávnostne odovzdaný v r.2009 Dom smútku, dôstojný stánok rozlúčky so zosnulými. Neďaleko kostola sa nachádza súčasná budova Obecného úradu /pôvodne z r.1914 ľudová škola/, v ktorej bola miestna knižnica a  dnes je to miesto pre voľnočasové aktivity seniorov. Kultúrnym stánkom v obci je kultúrny dom z  r.1941, súčasťou ktorého je miestnosť pre schôdzkovú činnosť Urbárskeho pozemkového spoločenstva a hasičská zbrojnica. V bývalej škole z r.1973 sídli spoločnosť Umelecké remeslá – stolárstvo, ktorá vyrába kvalitný nábytok. V centre obce je predajňa COOP Jednota, autobusová  zastávka (jedna je aj v dolnej časti obce) a pohostinské zariadenie. V blízkosti hradu Sivý Kameň sa nachádza Hostinec pod hradom so športovým ihriskom. Bývalá farská budova z r.1830 bola  prebudovaná na súkromný Penzión Sivý Kameň s novou reštauráciou, welnesom a fitnes  telocvičňou. V blízkosti sa nachádza aj obecné detské ihrisko s oddychovou zónou pre deti a  dospelých. Pri vstupe do obce je obnovený športový areál – futbalové ihrisko. Obec žije aj kultúrnym a športovým životom – spevácka skupina seniorov pri JDS, dobrovoľní hasiči z DHZ, futbalisti z TJ  Slovan, v zimnom období využitie lyžiarskeho vleku, v letnom období možnosti turistiky, cykloturistiky a zberu lesných plodov, húb, liečivých rastlín.
 


 
 • 1.JPG

  stretnutie hostí v kultúrnom dome

 • 2.JPG

  stretnutie hostí v kultúrnom dome

 • 3.JPG

  stretnutie hostí v kultúrnom dome

 • 4.JPG

  stretnutie hostí v kultúrnom dome

 • 5.JPG

  stretnutie hostí v kultúrnom dome

 • 6.JPG

 • 7.JPG

  dychová hudba Veselá 8-ička

 • 8.JPG

  dychová hudba Veselá 8-ička

 • 9.JPG

 • 10.JPG

  báseň

 • 11.JPG

  uvítanie hostí

 • 12.JPG

  uvítanie hostí

 • 13.JPG

  príhovor starostu obce

 • 14.JPG

  príhovor starostu obce

 • 15.JPG

  príhovor hostí

 • 16.JPG

  príhovor hostí

 • 17.JPG

  príhovor hostí

 • 18.JPG

 • 19.JPG

  príhovor hostí

 • 20.JPG

 • 21.JPG

 • 22.JPG

 • 23.JPG

 • 24.JPG

 • 25.JPG

 • 26.JPG

 • 27.JPG

  FS Vtáčnik

 • 28.JPG

  FS Vtáčnik

 • 29.JPG

  FS Vtáčnik

 • 30.JPG

  FS Vtáčnik

 • 31.JPG

  FS Vtáčnik

 • 32.JPG

  FS Vtáčnik

 • 33.JPG

  Štefan Skrúcaný v Podhradí

 • 34.JPG

 • 35.JPG

 • 36.JPG

 • 37.JPG

 • 38.JPG

 • 39.JPG

 • 40.JPG

 • 41.JPG

 • 42.JPG

  Štefan Skrúcaný a FS Vtáčnik

 • 43.JPG

  Štefan Skrúcaný a FS Vtáčnik

 • 44.JPG

  Štefan Skrúcaný a FS Vtáčnik

 • 45.JPG

 • 46.JPG

 • 47.JPG

  Štefan Skrúcaný a FS Vtáčnik

 • 48.JPG

  Štefan Skrúcaný a FS Vtáčnik

 • 49.JPG

  skupina Bella Tores z Martina

 • 51.JPG

  skupina Bella Tores z Martina

 • 50.JPG

  skupina Bella Tores z Martina

 • 52.JPG

  skupina Bella Tores z Martina


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ján BORKO: 0903 681 361
Tomáš MASARIK - TOMFEK: 0949 622 353

webygroup

Úvodná stránka