Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly

Erb a vlajka obce

  "Heraldický register Slovenskej republiky, Vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archivníctva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čitať túto erbovú listinu a oznamujeme im nasledovné: Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Podhradí o vystavenie erbovej listiny pre obec Podhradie. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Podhradie a dňa šestnásteho januára roku tisíc deväťsto deväťdesiatpäť ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: 

v striebornom štíte zo zeleného, doľava otočeného na chrbte ležiaceho dvakrát zvinutého bezkrídleho hadovitého draka so zlatým jazykom vyrastajúca zlatovlasá, zlatou antickou korunou korunovaná kráľovná – svätá Margita – v strieborných riasených šatoch a červenom plášti, pravicou držiaca zelenú palmovú ratolesť, ľavicou čiernu reťaz s prikovaným drakom, sprevádzaná vpravo hore červeným zlatostredým kvetom. 
vlajkaHeraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal Heraldický ateliér imago o jej zhotovenie. Erb obce Podhradie, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-42/95. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Podhradie môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa tridsiateho júla roku tisíc deväťstodeväťdesiatdeväť.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ján BORKO: 0903 681 361
Tomáš MASARIK - TOMFEK: 0949 622 353

webygroup

Úvodná stránka